Lanterns to the Sea, Liguria, Italy

Lanterns to the Sea, Liguria, Italy